6211034, 1635791894, 20211101183814, 01, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam

C’est vous après 3 jours d’utilisation depuis la livraison

2784945, 1635791893, 20211101183813, 01, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Ngáo Ngơ
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-06 15:27:55
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 115

Source

(13 commentaires)

  1. ae cho hỏi phát tôi cho lộn cái khóa ren vào trong trục quay liệu có sao ko ‘-‘

  2. Ngày đầu tiên sài
    Ngày thứ 2 bôi trơn
    Ngày thứ 3 múa nhưng múa vào tay ông giám thị :))

  3. Mng cho em hỏi cái đây, dao nó có bén hog ạ, tính tập chơi mà hơi sợ í ạ

  4. Giống tôi nhưng ngày đầu nhận dao tôi đã tháo ra luôn

Les commentaires sont fermés.