2382453, 1635704071, 20211031181431, 31, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam


4572592, 1635704071, 20211031181431, 31, 10, 2021

Corps #newbie Un mois plus tard, Chaplin était comme ça.

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Mùi Hiếu
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-09 12:06:02
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 31

Source

(11 commentaires)

  1. Cái chapin dưới tay tui ko làm đc :v cứ kiểu bị rơi dần xuống í

  2. Broooooo tôi tập 3 tháng rồi mà vẫn chưa 0g chap được, cho tôi xin cái tip:(

  3. Ông có bị khựng lúc chuyển giữa các trick không tôi bị thế deo làm được combo

  4. Ai bắn súng ghê vậy ô đã có ai nằm xuống chưa ô

Les commentaires sont fermés.