6782349, 1635697163, 20211031161923, 31, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam

Nouveau jouet

3095094, 1635697162, 20211031161922, 31, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Thịnh Phạm
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-06 09:56:30
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 128

Source

(21 commentaires)

  1. có ai biết cái lọ xanh xanh trong ảnh là gì không? Có mỗi tiếng trung nên đọc chả hiểu gì

  2. Tôi dùng keo AB để khóa ốc mà cứ thấy sai sai sao á

  3. Nhưng thưcj chât là để kiểm chứng giọng chị chủ cute như thế nào

  4. Tôi tiết kiệm để mua rọc thùng và đã dc 36k trong ngày đầu tiên

  5. ae ơi nếu mua lưỡi balivin thay cho rọc thì có thay đổi gì không

Les commentaires sont fermés.