4810640, 1635693672, 20211031152112, 31, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam

Bonjour je suis un débutant, est-ce que j’ai ce genre d’asimov papillon pour ce groupe?? Et il y a des astuces à partager avec vous.

6912339, 1635693672, 20211031152112, 31, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Mắm Cherry
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-03 06:13:24
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 53

Source

(18 commentaires)

  1. Balisong cây nào chơi chả đc bro nhưng ông newbie nên toi khuyên ông nên chơi rọc thùng ://

  2. tôi có trick làm cho dao bị tịch thu và lên phòng giám thị này ông,cần ko tôi chỉ

  3. chơi con rọc thùng đi.con naỳ quay lâu hẵng chơi đừng nhưng tôi :))

  4. Cán cong này múa trick sẽ k ảo bằng cán thẳng đâu và đặc biệt fanning rất khó

  5. Nó nặng vkl, cán cong nên nhiều trick múa ko đc, nhất là quay fan

Les commentaires sont fermés.