2759560, 1635600757, 20211030133237, 30, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam


7484200, 1635600757, 20211030133237, 30, 10, 2021

Tu me montres comment te guérir.

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Chiến Đình Lê
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-08 11:03:10
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 45

Source

(20 commentaires)

  1. Nới ốc ra bác ơi :v ko thì chịu khó quay nhiều nó khác lỏng à

  2. Tháo ra vệ sinh lại
    Hình như ôg bị kiểu như tôi tra loctice k cần thận thế là bị như thế p tháo ra cạo hết cái loctice thì mượt lại ôg ak

  3. Hình như ốc chật quá hoặc bị cong chỗ nào nên nó mắc lại ấy :v

  4. Tra thêm dầu vs nới ốc ra bro nếu ko dc thì thay luôn ốc vs washer

Les commentaires sont fermés.