2327964, 1635440516, 20211028170156, 28, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam

Hors de la rosée du week-end )

7025294, 1635440511, 20211028170151, 28, 10, 2021
6498646, 1635440515, 20211028170155, 28, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Khởi Quang
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-09 12:33:52
– Nombre de partage sur facebook: 1
– Nombres de likes: 235

Source

(31 commentaires)

  1. Đồ của ngta ko làm mà xin cl à mấy thanh niên =)))

  2. thấy ai chơi balisong cũng chơi rubik nhờ ( thấy bên gr rubik có ông úp dính balisong) :)))

  3. Hành vi sở hữu 5 cái dao bướm trở lên sẽ bị phạt giveaway cho những người thiếu hụt về kinh tế

Les commentaires sont fermés.