2399114, 1635285849, 20211026220409, 26, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam

J’ai peur que ce soit de retour aux mains!!! (Jeûner pendant un mois entier parce que c’est hs) 😅

2647381, 1635285848, 20211026220408, 26, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Kiên Lê
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-11 14:08:01
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 134

Source

(20 commentaires)

  1. Hình như con karambit kia k sắc đúng k ông._.
    Sao không mua loại sharp mà chơi:3
    Phê mà

  2. Tôi mới mua con AB mà nó trơn vãi cả lìn, do không quen hay nó vậy vậy mấy ô ~~

  3. Cái đấy tôi vặn bth là ra à tại mới mua về chơi xíu là nó bị lỏng ốc nên tôi mới tháo luôn:)))

  4. Wehhhh mấy ông ơi cho t hỏi newbie muốn tập múa bali thì kiếm con nào hạp lí nhể

Les commentaires sont fermés.