4592093, 1635120237, 20211025000357, 25, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam


6797841, 1635120236, 20211025000356, 25, 10, 2021

Médecins BT comment réparer k 🥲

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Tùngg NQuangg
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-03-24 14:02:52
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 15

Source

(13 commentaires)

  1. xoáy cái ốc lục giác ở lưỡi dao chặt hơn đi khi nào múa xong thì phải xoáy lại vào đóng chốt mới chặt đc

  2. Theo tui thì bác lấy kìm hay búa gì ấy, gõ nhẹ ở đui phần cán an toàn ấy coi đc hong.

  3. tôi thích thì tháo lun rùi ý chứ tui đăng làm j😢 nên mới cần các ô giúp vít chặt kiểu j

  4. Cái này là bị chuyển qua chế độ tự động r bạn ơi , vào phần cài đặt chỉnh lại đi :v

  5. Bác lấy giấy nhét vào cái hốc ấy,khi đóng dao vào là miếng giấy đấy sẽ giúp con dao bị to ra,gắn chốt là cứng như mới

Les commentaires sont fermés.