1977704, 1635003433, 20211023153713, 23, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam

Tu me donnes un truc cool pour flirter avec les filles.
Je suis un débutant.

7305363, 1635003433, 20211023153713, 23, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Nguyễn Tùng Anh
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-10 01:49:38
– Nombre de partage sur facebook: 3
– Nombres de likes: 221

Source

(34 commentaires)

 1. Mới học mà cầm con này đi tán gái kiểu đang múa cái tự nhiên rớt ngón tay đou má nó vừa nhục vừa đau 😅

 2. anh có thể lút cán em bất cứ lúc nào, như con dao này vậy:))

 3. Múa dao là nghệ thuật
  Ngưòi múa là nghệ nhân
  Lấy đi tán gái thì vứt

 4. Mới tập chơi nên mua loại nào dễ tập vậy mọi người :))

 5. B1 mở đào
  B2 chốt cán lại
  N3 để lại dấu ấn trong tim cô ấy bằng cách đâm thẳng vào tim cô ấy

Les commentaires sont fermés.