7898294, 1635000170, 20211023144250, 23, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam


8388568, 1635000169, 20211023144249, 23, 10, 2021

niu bi 1 jour spectacle yee yee

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Ai Sắc Niu Tơn
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-16 10:06:21
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 36

Source

(13 commentaires)

  1. Flip balisong làm rơi phát hiện định luật vạn vật hấp dẫn à

  2. Đây hẳn là Niu tơn ở vũ trụ khi bị balisong cắm vô đầu thay vì trái sầu riêng =))

  3. Me từ phương nào nhẩy vào đây đấy mấy cái trò nài ko còn hiện dame nữa r nên tìm group khác mà lừa trẻ con nhá,lần trước vừa có đứa liu bai 1 tuần song 🐧

  4. Flip kèm show face đảm bảo tương tác khủng luônnn em
    Đấy là C nói em thôi chứ c ko show đâu 😌😌😌

Les commentaires sont fermés.