9821740, 1632759907, 20210927162507, 27, 09, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam


7984391, 1632759906, 20210927162506, 27, 09, 2021

Première fois aérienne

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Trường Nguyễn
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-10 07:59:32
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 33

Source

(11 commentaires)

  1. Ông mài lưỡi cho hết bén đi, cần cái chén chà mạnh vào, không thì dùng băng dính đán lưỡi lại rồi hẵng tập aerial, tôi biết mấy ông chả bao h dùng bali để cắt j cả, nếu rọc thùng hay băng dính thì cần chi lưỡi bén. Chơi đứt tay lại bị người ngoài phán xét là bộ môn nguy hiểm :)))))
    Đứt tay thế kia trông khó chịu thế nhờ :))))

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.