1816372, 1636498140, 20211109224900, 09, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam

Que faites-vous de vos caries? :((((

8415574, 1636498139, 20211109224859, 09, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Tiến Vũ
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-04-28 15:11:32
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 35

Source

(12 commentaires)

  1. gõ bằng vít thường khó và không được, dễ hư dao, nên kiếm loại keo nào đó trâu bò tí rồi dán cái cây gì đó vào vặn ra

  2. Vào group lướt một lúc sẽ thấy có người trị cái ốc như này :)))

  3. Ông lấy tua vít đè lên ốc rồi đặp xuống r vặn
    Vặn k đc thì keo 1 bên lại

  4. Thay ốc , lấy ra thì lấy hàn lm chảy ra hoặc dùng kềm !

Les commentaires sont fermés.