5579187, 1636456782, 20211109111942, 09, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam


2430301, 1636456781, 20211109111941, 09, 11, 2021

Mon expérience est pour les frères qui ont l’intention de tradling loctite sur dzao nhoé

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Hùng Vũ
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-01 15:47:01
– Nombre de partage sur facebook: 1
– Nombres de likes: 57

Source

(5 commentaires)

  1. Ủa t thấy dùng loctite khi mới mua về nó vẫn ngon hơn chứ đỡ bị tuông ra vặn vào mòn ren . Toét đầu óc. mà lúc cần vặn ra cứ luộc lên là ra hết có gì đâu nhỉ 🙂

  2. Hay luôn ông ơi, ai như chị Thanh Thúy Bùi không biết tra loctite 😩

Les commentaires sont fermés.