5858874, 1636401682, 20211108200122, 08, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam


6461340, 1636401682, 20211108200122, 08, 11, 2021

Newbie a-t-il joué un jour comme celui-ci?

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Phanh Uwu
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-01 13:59:31
– Nombre de partage sur facebook: 1
– Nombres de likes: 47

Source

(14 commentaires)

  1. Ông nghiền cả 24 tiếng à hay như nào đây :))) chứ còn 1 ngày như này căng cực vl :))

  2. Uầy :))) toi xem vid ông chơi từ hồi tháng 2 ,thành quả sau 1 ngày thật đáng khâm phục 🐧

  3. Phanh Uwu à tất cả mọi người đang cố làm cho bn vui thôi,nào các pác giả vờ trầm trồ và ghen tị đi nào cho cháu bé ló mừng

  4. Chồi ôi siu thé quay xong còn vứt cả dao đi luôn thật một bờ dồ bờ lay ơ:)))

  5. Ông xếp mền lại cho gọn rồi thì clip sẽ hay hơn đấy ông 🐧

Les commentaires sont fermés.