7707875, 1636322660, 20211107220420, 07, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam

Il n’y a pas de train net pour enfants aussi facile à casser une main que celui-ci k :<

9793191, 1636322659, 20211107220419, 07, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Juke Đạt
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-01 06:04:07
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 156

Source

(18 commentaires)

  1. Chắc phần lưỡi có tiết diện nhỏ sượt qua đấy nên mua lưỡi tròn an toàn hơn

  2. Mua giấy nhám chà cạnh ( chà từ từ từ grid thấp nhất 100 đên grid cao nhất 1000 )

  3. lưỡi train nó tập cho ông đứt tay nhẹ sau này đứt nặng hơn đỡ bỡ ngỡ ý

  4. T cx dùng con này:)), chaplin xong thấy lưỡi nó đỏ đỏ, nhìn tay thì thấy máu chảy nhiều vl :)))))

Les commentaires sont fermés.