5081730, 1636242513, 20211106234833, 06, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam

Danser, c’est toujours moi.

5684399, 1636242512, 20211106234832, 06, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Nguyễn Hòa Thông
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-01 07:06:56
– Nombre de partage sur facebook: 3
– Nombres de likes: 269

Source

(20 commentaires)

  1. Cái này làm tôi liên tưởng tới việc cầm dao phẫu thuật chẻ đôi ra rồi chình lại thành Balisong múa ấy

  2. Múa đc 2 đường thấy khung cảnh xung quanh lạ lạ :))

  3. Ông bạn bên nhật của tôi còn có cây đẹp hơn cây này :)))
    (Biết là dài)

Les commentaires sont fermés.