Sur FBook: Un message de Communauté CS: GO VietnamFiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Trần Đức
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-07-17 05:57:01
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 18

Source

(8 commentaires)

  1. Có bro nào cho mình hỏi lỗi này được không? Máy mình chỉnh fps max 300 nhưng lần nào thoát game xong vào lại thì fps cũng bị lock max 72. Lần nào vào cũng phải chỉnh lại, khá phiền

  2. Tôi cũng bị này. Lưu config ko đc. Out ra là lại mất. Mà mỗi lần bắn 5e mà out ra vào lại là phải bind lại. Phiền thật

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *