(16 commentaires)

  1. Hôm nọ còn gặp 4 ô đồng đội VN. 4 ô kia hô rush A. Xong 4 ô chạy hết sang B 😃😃😃 mỗi mình mò sang A

  2. =)))) rush B non stop xong xuống site bắn chết 1 thằng bombsite, đẩy vào market rồi đồng đội vẫn ở trên lầu ném flash

  3. Chạy mirage.. Nhảy xuống bắn chết thằng ở ghế.. Chạy luôn vào market giết thêm đc thằng nữa thì bị thằng ở short nhảy vào bắn chết.. ?? Xong soi cam Nhìn đồng đội vẫn đang trên lầu :))) đĩ mẹ nó rush B :)))

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *