(3 commentaires)

  1. AE biết Fix lỗi míc game không nói được hok?
    Míc nói ngoài thì nghe vô game nói không ai nghe, cái biểu hiện Loa trong game hiện ra mà nó k có tiếng (mong ae giúp)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *