(26 commentaires)

  1. thà im lặng thì người ta còn biết mình không phải hạ đẳng nói câu mà chắc chắn là hạ đẳng thế này là hỏng

  2. Võ Tuấn KiệtMoJi Tiến thời thế thay đổi đi đạp mấy thằng công dân hạng 3 thôi :))

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *