(8 commentaires)

  1. Tôi không biết ốc con này thế nào
    Nhưng tôi đang suy nghĩ về việc lấy ốc con rọc thùng thử vào xem nó có ngon hay không
    Và 1 vấn đề là nó có vừa hay không Đ:

  2. Mọi người fan hay vậy, e xài con ab fake mà không tài nào fan được 1 nhịp ấy, không biết tay có bị gì không

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *