(5 commentaires)

  1. Hãy nhớ nek dù bạn ở đâu thì bạn vẫn thế con người bạn không mất ,lưu ý nhỏ đừng để con dao này gần bếp vì ôg hay bà các bạn sẽ lấy nó đi để chặt thịt cắt rau …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *