(9 commentaires)

  1. ôi bạn ơi thế là bạn chưa biết cảm giác lướt fb, ảnh nó éo hiện lên mà nó sẽ nói chi tiết ảnh đấy thế nào. và đó là chức năng cho NGƯỜI MÙ 🙂 cảm thấy bị xúc phạm vl

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *