(10 commentaires)

  1. Same, có hôm đt còn trống 13gb, quay ra quay vào 1 lúc tự nhiên báo hết bộ nhớ mới biết mình quay 1 mớ video nhiều ơi là nhiều :v

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *