(20 commentaires)

  1. Này anh bạn, tôi biết khi làm cái bài viết này chắc anh bạn sẽ nghĩ nó rất hài hước nhưng người khác thì không,thế nên lần sau có làm thêm bài viết thì hãy làm cho nó thật mặn, tôi tin anh bạn sẽ làm được.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *