(9 commentaires)

  1. Vì không có cánh cụt nên đội phòng chống sai chính tả sẽ vào cuộc để luận tội anh : Anh đã ghi sai từ Silver thành Sinver ( ghi sai chữ l thành n )
    Đây là một điều hết sức là không chấp nhận được vì khi sai một con chữ sẽ khiến cho từ ngữ ấy vô nghĩa và khiến bao nhiều người nổi cáu lên khi nhìn thấy
    Chúng tôi đề nghị anh Tung Anh phải sửa lỗi ngay lập tức hoặc chúng tôi sẽ phạt nặng anh về chuyện này

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *