(11 commentaires)

  1. Chaplin bác phải tập quay cả khuỷu tay trước
    Quen dần rồi chuyển đến quay cổ tay rồi mới đến quay ngón

  2. Từ từ thôi. Mới tập thì giơ thẳng cái tay lên. Làm vài giây cho quen rồi hãy nhanh dần. Quay ngược chiều kim đồng hồ, phải dùng cả khủyu tay, cổ tay cả ngón tay.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *