(6 commentaires)

  1. Vì không có cánh cụt nên đội chống sai chính tả chúng tôi sẽ vào cuộc và luận tội như sau :
    Thứ nhất : khi từ silver của anh ghi sai vị trí của từ i với l và nếu xét theo telex thì vị trí r của anh cũng sai
    Thứ hai : việc dùng telex cho một từ sai chính tả là thứ không thể chấp nhận được khiến rất nhiều người bị triggered
    Nên anh bị buộc tội sai chính tả mức trung-cao gây tổn hại đến tinh thần người đọc 75%
    Anh sẽ bị kiện và xử phạt thích đáng cho hành vi của mình !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *