(19 commentaires)

  1. Do là mấy con cán sắt nó nặng nên quay như này hồi trước tôi cũng bị nhưng đổi qua rọc là hết bị ngay à

  2. Thay vì xoay bằng ngón nhưng để cán ở dưới như ông, thì để cán chỉa lên trên rồi xoay thử coi có khác không :V

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *