(5 commentaires)

  1. tháo hết ốc nhỏ ở cán, sau đó cố gắng bẻ cái ốp nhựa đen ra tránh làm gãy hoặc cong (gãy thì sài 502 dán lại được, cong thì bẻ lại là ok)
    sau khi tháo được ốp thì sài kìm vặn ốc ra

  2. Ông cưa con ốc, cưa sâu sâu tí nhưng đừng đụng tới vỏ dao là đc, rồi lấy tua vít lớn vặn là ok, ngòi lên cái dao rùi dùng toàn lực đè lên mà vặn nha ôg =))) chứ cứng lắm á, à mà cưa thì cưa chắc tay tí nhe chứ trật qua là cưa trúng vỏ đấy

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *