(27 commentaires)

  1. thấy cái sever đỏ không là cái sever ông đang chơi nó bị lag mới bị vây,theo tôi là vậy tại tôi chơi sever 7 màu khá nhiêu nên biết

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *