(5 commentaires)

  1. Toi đang núp trong chăn coi quả thứ nhất hay vlin, đến quả thứ 2 thì ối dồi ôi, mù lòa rồi :((

  2. Ae cho hỏi làm cách nào tắt cái tự nhặt súng đấy,cứ đang bắn lục đi qua khẩu shotgun lúc đang combat toàn chết oan

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *