(37 commentaires)

  1. 300k sài được 1 tháng hoặc hơn đc 1 thgian thì nó lõng lẹt lúc đầu mua về còn bị cứng cái tay cầm nên đéo quay được phải rớt nó vào cái nó mới lõng lại với lại cái chốt nó như cái đầu bùi nữa tóm lại là con hàng này như đầu bùi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *