(27 commentaires)

  1. Tối qua mới xem ông bùm men demo lại ông đơn giản. Má bắn kiểu team chăm cho tận răng. Mà tay to team nó chăm cũng đúng. Đã tay to move còn khủng khiếp.

  2. -rep : bắn hay nhưng nghèo acc lv10 mm LEM toàn skin rác đéo legit cái đầu buồi gì nên đã report lấy lợi thế 😀

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *