(8 commentaires)

  1. Khẩu MP412 trong BF chả mạnh vc ra, Súng lục bắn burst và auto của CoD chắc chắn mạnh hơn CS :v

  2. cảm nhận được sức mạnh khi 1 viên đạn hạ một tên…lâu lâu rùa đươc tý…mà cứ như lên mây vây…lâng lâng

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *