(10 commentaires)

  1. có mới bắn được rank với được drop hòm thì p, với cả bớt spin bot, giờ chúng nó hack nhưng k lộ liễu như trc nữa thôi, theo tôi thì nhiều các sever bên thứ 3 mở ra cũng khá ngon, tập bắn luôn bên đấy cũng được

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *